Zmiana rozmiaru zdjęcia ONLINE

Wybierz pliki lub Upuść pliki tutaj
(jpg, jpeg, png, gif | 1 file 12 MB max | all files 100 MB max)

Uploaded files (delete all):

Szerokość x wysokość (0 - automatyczna zmiana)
x
Jakość JPEG i PNG (1-100)

100 - najwyższa jakość (największy rozmiar pliku)