Polepszyć jakość zdjęcia ONLINE

Wybierz pliki lub Upuść pliki tutaj
(jpg, jpeg, png, gif | 1 file 5 MB max | all files 45 MB max)

Uploaded files (delete all):

Korekta
Redukcja szumów
Jakość JPEG i PNG (1-100)

100 - najwyższa jakość (największy rozmiar pliku)